Nếu bị lag chuyển sang SERVER 3 hoặc dùng trình duyệt Chrome, Cốc cốc